Provjerite udaljenost!

08-Jun-2019

Provjerite udaljenost!

Provjerite udaljenost izmedju mjesta koje želite da posjetite.

Udaljenost u km Podgorica Bar Ulcinj Tivat Kotor Budva Herceg Novi Cetinje Zabljak Ostrog monastery
Podgorica 76 108 84 81 60 125 31 158 43
Bar 76 26 61 59 38 103 67 234 94
Ulcinj 108 26 87 85 64 129 93 266 120
Tivat 84 61 87 9 23 53 54 242 124
Kotor 81 59 85 9 21 44 50 239 116
Budva 60 38 64 23 21 65 29 218 100
Herceg novi 125 103 129 53 44 65 94 283 115
Cetinje 31 67 93 54 50 29 94 189 73
Zabljak 158 234 266 242 239 218 283 189 96
Ostrog monastery 43 94 120 124 116 100 115 73 96